Nykyaika

Nykyaikaisen elämän pitäisi olla semanttisesti läpinäkyvää. Jokaisen objektin kuuluu näyttää siltä mikä on. Kätkettyjä merkityksiä ei tarvita. Tämä on hiukan eri asia kuin ohjelmallinen hyökkäys koristeellisuutta vastaan. Nykyaikaisuuden ei tarvitse olla mielikuvituksettomalla tavalla ohjelmallista, tärkeintä on sanomisen ja sanotun, ilmaisun ja ilmaistun kauniisti oivallettu ja toteutettu vastaavuus. Nykyajan filosofisia iskusanoja ovat yhä muoto, funktio ja konstruktio. Kuinka muuten voisi ollakaan.

Oikea elämä ei aina ole kovin nykyaikaista. Otetaan alikulkutunnelit. Rahvas ei ole innostunut betonin rehellisyydestä, vaan pitää sitä synkkänä ja pelottavana. Jos tunnelit jätetään materiaalisuuteensa, huligaanit sotkevat niihin. Siksi monissa paikoissa on keksitty maalata pinnat värikkäillä kuvilla, joiden tyylilaji on naivismi. Olen kyllä naivismin ystävä, mutta jonkin moottoriliikennetien alittava betonitunneli ei ole vihreä niitty lampaineen ja pörriäisineen. Kuvien ja todellisuuden suhde on epärehellinen. Minussa tällainen epäsuhta herättää synkkiä ja pelottavia tunnelmia.

Ei ole vaikea kuvitella parempia ideoita: sotkijaansa odottava harmaa seinä ei ole ainoa vaihtoehto.

Mainokset

Miina (V)

Miina (V), originally uploaded by falsummatti.

 

Miina (III)

.flickr-photo { border: solid 2px #000000; }
.flickr-yourcomment { }
.flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; }
.flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; }Miina (III), originally uploaded by falsummatti.

Miina (II)

Miina (II), originally uploaded by falsummatti.

 

Fenkoli-kaaligratiinia ja leipää

Fenkoli-kaaligratiinia ja leipää, originally uploaded by falsummatti.

 

Leikkikentällä

Playground, originally uploaded by falsummatti.

Olen huhupuheiden varassa. Göringin kerrotaan sanoneen, että oikein on se mitä me satumme haluamaan. ”Me” viittaa tietysti natsieliittiin. Wittgensteinin kerrotaan sanoneen, että Göringin periaate ilmaisee erään etiikan. On ihmisiä joiden mielestä tämä on selvästi niin, ja ihmisiä joiden mielestä kyse on etiikan puutteesta.

Sanaa etiikka voidaan käyttää substantiivina kahdella eri tavalla, aivan kuin sanaa logiikka. Sillä voidaan viitata johonkin tiettyyn etiikan (logiikan) systeemiin, tai sillä voidaan viitata tieteeseen joka tutkii hyvää ja oikeaa (pätevää päättelyä). Siis tieteeseen joka tutkii näitä erilaisia systeemeitä. Joskus sellaiset ihmiset jotka kyllä tajuavat hyvin tämän eron, hämärtävät sen tahallaan. Se on retorinen keino salakuljettaa keskusteluun oletus, että on vain yksi vakavasti otettava etiikan (logiikan) systeemi. Wittgenstein sanoo, että Göringin periaate ilmaisee erään etiikan systeemin. Hän ei käytä adjektiivia eettinen kuvaamaan Göringin periaatetta.

Monet ajattelevat että banaanit tai sijoitusrahastot voivat olla eettisiä. En tiedä millaisen ominaisuuden he ajattelevat olevan kyseessä, vaikka tajuankin mitä he ajavat takaa. Tämä kertoo jotain kielen ymmärtämisestä. En tosiaan tiedä millä mallilla maailman tulisi maata, että lause tämä banaani on eettinen olisi totta tai epätotta. Minulla on jopa pieni houkutus syyttää sen esittäjää kategoriavirheestä. Mutta tämä on saivartelua, koska kun lause esitetään sopivassa tilanteessa, ymmärrän aivan hyvin sen esittäjää.

Banaanin kehuja ilmaisee hyväksyntää. Hän puhuu hiukan epäselvästi, koska tosiasiassa hyväksyntä ei koske banaania – kuten olisi asianlaita jos hän sanoisi sitä maukkaaksi – vaan hyväksyntä koskee tuotantotapaa. Kun puhutaan etiikan systeemeistä, niiden sisältämät lauseet ovat kuitenkin enemmän päättelysääntöjen kaltaisia kuin hyväksynnän/paheksunnan ilmaisuja.

Etiikan systeemin tärkein tehtävä on määritellä, mitkä teot ovat oikein. Asiaa voidaan lähestyä ainakin kolmella eri tavalla riippuen siitä, onko fokus toimijassa, toiminnan kohteessa vai itse toiminnassa.

Jos keskitytään toimijaan, voidaan sanoa että teko on oikein, jos se on sellainen teko jonka hyveellinen toimija suorittaisi vastaavissa olosuhteissa. Stoalaiset eivät olleet varmoja onko yhtään hyveellistä ihmistä ollut koskaan olemassa, kristityt uskovat että yksi sellainen on ollut olemassa ja tarkoitus on elää imitoiden häntä. Tarkoitus on siis tunnistaa jokin etuoikeutettu ryhmä – mahdollisesti vain kontrafaktuaalinen yksilö – ja määritellä oikeat teot tämän ryhmän jäsenten psykologisten taipumusten kautta. Göringin periaate näyttäisi eräältä hyve-etiikan variaatiolta, jossa etuoikeutettu ryhmä on natsieliitti.

Jos fokus on toiminnan kohteessa, oikeat teot määritellään niiksi teoiksi, jotka tuottavat eniten hyvää. ”Hyvä” on vain placeholder, joka on tarkoitus korvata informatiivisemmalla kuvauksella, kuten esimerkiksi ”halujen tyydyttyminen” tai "Jumalan suunnitelman toteutuminen". Jos etuoikeutetun ryhmän valinta tuotti erilaisia hyve-etiikan systeemeitä, niin nyt hyvän valinta tuottaa erilaisia seurausetiikan systeemeitä. Göringin periaate voidaan ymmärtää myös niin, että hyvää on se mikä tyydyttää natsieliitin sen hetkiset halut.

Jos tarkastellaan itse toimintaa, sanotaan että teko on oikein jos se toteuttaa tietyn ehdon. Ja nyt saamme erilaisia systeemeitä muotoilemalla erilaisia ehtoja, jotka tekojen olisi toteutettava. Kuuluisimpia ovat erilaiset yleistettävyyttä koskevat ehdot, tai sopusointu auktoriteetin käskyjen kanssa, mutta jälleen kerran Göringin periaate voidaan helposti nähdä tässä valossa. Teko on oikein, mikäli se on sopusoinnussa natsieliitin sen hetkisten halujen kanssa. En tiedä mitä Göring ajoi takaa, mutta nämä kolme mahdollisuutta eivät ole pelkkiä verbaalisia variantteja. Vain seurausetiikka vaatii, että natsien halut tosiaan tyydyttyvät.

Sanoin että etiikka on tiede, joka tutkii sitä mitkä teot ovat oikein. Joskus kuitenkin esitetään, että etiikan systeemin tulisi määritellä kuinka yksilön tulee toimia – tai jopa kuinka pitäisi elää. Tämä on aivan liian vahva muotoilu, ja pitääkin muistaa analogia logiikan kanssa. Logiikka ei pyri määrittelemään sitä, kuinka tulisi ajatella. Looginen systeemi pikemminkin kertoo mitkä siirrot ovat sallittuja, ei sitä mikä siirto kannattaisi suorittaa. Tässä on ero kohtuullisten ja kohtuuttomien odotusten välillä. On kohtuullista odottaa, että voidaan muotoilla järkeviä rajoitteita, joiden vallitessa inhimillinen kanssakäyminen onnistuu. On kohtuutonta odottaa, että joku voi käsikirjoittaa muiden henkilökohtaiset valinnat.

Varangin niemimaa

Freeform, originally uploaded by falsummatti.

Minulla ei ole pienintäkään aikomusta hankkia flickrin pro-versiota, joten bloggaan tänne joitakin kuvia jotka pian katoavat näkyvistä flickristäni. Tässä viimekesän kuvassa olen Jäämeren rannalla poseeraamassa.

Lisään harrastuksen ja viitseliäisyyden mukaan tekstiä noiden kuvien alle. Vanhatkin jutut siis päivittyvät aina kun henki liikuttaa päivittämään. Tosin kaikista kasveista en edes tiedä mitä ne ovat, ja joistakin paikoista on hankala löytää tietoa, kun ei valitettavasti pysty bloggaamaan täyspäiväisesti. Täällä wordpressin puolella toimivat nuo tagit, joten niiden kautta voi hakea mistä on kiinnostunut. 

 

Yellow Mushrooms

Yellow Mushrooms, originally uploaded by falsummatti.

 

Uuvana

Uuvana, originally uploaded by falsummatti.

 

Gulf of Finland

Gulf of Finland, originally uploaded by falsummatti.

 

« Older entries